Axad Qayum ijodidan
Сўрадилар:___ мусулмонмисан? Айтдиларки:___Алхамдулиллах.
Сўрадилар:___ Унда, Роббинг ким? Айтдиларки:____Якка бир Аллох.
Сурадилар:____Аллохдан кейин хам бир эганг бордир?
Айтдиларки:____Отамнинг буйруги жисмимга жодир.
Сурадилар:____Сен учун доимо ким у жонсарак?
Айтдиларки:____У онам, мен учун кўкдаги малак.
Сурадилар:____Аканг-чи, у сенга канчалар керак?
Айтдиларки:____Отамнинг ўрнида отамдир бешак.
Сурадилар:____Опангни, кандайин кўрарсан азиз?
Айтдиларки:____Пойига бош кўйгум, онамдек азиз.
Сурадилар:____Укалар, сингиллар, ким сенга улар?
Айтдиларки:____Бири кош, бири кўз, борлигим шулар..
Сурадилар:____Дўстларинг ўрнини сўзла-чи бизга,
Айтдиларки:___Дўстим кўп, кай бирин айтайин сизга?
Сурадилар:____Рост сўзла, дўст учун бергаймисан жон?
Айтдиларки:____Ўйланиб ўтирсам тарк этсин иймон....!
Mualif: Malika (k)
Yozilgan vaqti: 30 Mart 2016 в 16:43
Hikoyalar | Ibratli xikoyalar
Orqaga qaytish