ID 19 dan > Ahad qayum
Imkon ber hayot...
Iqror...
Odamlar...
Ey dost (Ahad qayum she i)...
Orqaga qaytish