Vafo
Bir kishi uylandi. U ayolini juda yaxshi
ko‘rar, ardoqlar edi. Kutilmaganda
ayolda g‘alati kasallik boshlanibdi.
Butun badaniga husnbuzar va yaralar
toshib, avvalgi chiroyidan asar ham
qolmabdi. Dard borgan sari avj olibdi.
Kasallik boshlangan vaqtda er safarda
ekan. U qaytayotganida falokat yuz
berib, ko‘zi jarohatlanibdi, ko‘rmay
qolibdi. Shu alfozda er-xotin 40 yil
birga hayot kechirishibdi. Vaqti-soati
yetib, ayol vafot etibdi. Er bir umrlik
hamrohini, vafodor, itoatli xotinini
yo‘qotganidan qattiq xafa bo‘libdi.
Ayolni dafn etishgach, barcha
tarqalibdi. Er ham o‘z uyiga ketmoqchi
bo‘libdi. Shunda yonidagi do‘sti:
—Qayoqqa ketyapsan? – deb
so‘rabdi.
—Uyimga, – javob beribdi er.
—Qanday qilib ketasan, axir birov
yetaklamasa, yo‘lingni topa olmaysan-
ku!
—Mening ko‘zlarim ochiq, – debdi er.
– Faqat shuncha yil o‘zimni shu holga
solib yurdim. Ayolimning kasali
oqibatlari meni shunday yo‘l tutishga
majbur qildi. U juda yaxshi ayol edi,
kasalligidan xabardorligimni bilsa,
butun umr qimtinib, o‘ksinib yashardi.
Qalbini yaralagim kelmadi. “Erim
xunukligimni bilmaydi-ku” — deya
xotirjam yashashi uchun shunday yo‘l
tutgandim. U qirq yil kasalligini
umuman o‘ylamay, o‘ksimay
yashaganidan xursandman..
Mualif: Malika (k)
Yozilgan vaqti: 18 Mart 2016 в 13:35
Hikoyalar | Hayotiy voqealar
Orqaga qaytish